Menu

Primaciálny palác, krásna klasicistická budova v centre Bratislavy

Primaciálny palác a Primaciálne námestie hneď oproti úradu primátora Bratislavy je meisto, ktoré láka turistov svojou históriou, zaujímavými pamiatkami a aj už len tým, že sa nachádza v tesnej blízkosti stále rušného Hlavného námestia. Nádherná ružová klasicistická stavba paláca je zdobená vzácnou umeleckou tvorbou niekoľkých umelcov. Postavili ho v rokoch 1778 až 1781 a nahradil pôvodný palác, ktorý patril ostrihomskému arcibiskupovi. Na jeho štíte na prednej strane sa nachádza rodový erb Jozefa Batthyányiho, ktorý bol prvým stálym obyvateľom paláca. Na úplnom vrchole štítu sa nachádza rarita. Veľký železný klobúk, zrejme symbolika s priľahlou Klobúčnickou ulicou.

Primaciálny palác

Foto: Tom