Menu

Pražská Loreta je kostol Narodenia Pána v pražských Hradčanoch

Pražské Hradčany dokážu návštevníkov zaujať viacerými miestami. Medzi nimi nemôže chýbať Loreta, súbor niekoľkých stavieb postavený v barokovom štýle. Hlavné priečelie je tvorené kostolom Narodenia Pána, ktorý sa môže pýšiť veľmi pekne a precízne zdobeným interiérom, ale nájdeme tu aj kláštor kapucínov a ďalšie zaujímavé stavby. Tou najzaujímavejšou je však tá najcennejšia, hoci ukrytá pred priamym stretom z ulice. Stavba ukrytá na nádvorí v objaví okolitých stavieb. Neobvyklá a zdobená celkom odlišne od ostatných stavieb je inšpirovaná legendárnou loretskou kaplnkou.

Loreta Praha

Prečo sa nazýva tiež ako „Loreta“ ?

Údajný dom Panny Márie, kde mal byť Duchom svätým počatý Ježiš, koncom 13. storočia presunuli z Nazaretu do Talianska, a umiestnili ho do baziliky v meste Loreto. Úchvatná kaplnka, ktorá tam ukrýva niekoľko základných kameňov, vyniká bohatým reliéfnym zdobením. Nuž a práve talianske Loreto pomenovalo to pražské, ktoré vyniká vlastnou stavbou podobnou na dom Panny Márie z Loreta. Podobné kaplnky boli postavené po celej Európe od 16. storočia viaceré. Tú pražskú spravuje priľahlý kostol Panny Márie Anjelskej.

Zastaviť sa tu znamená naraziť na viacero vyobrazení, súsoší, a vidieť je možné aj viacero zaujímavých prvkoch na fasádach miestnych budov. Nájsť tu môžete aj jednu z najhodnotnejších klenotníc v celej Českej republike. Vyniká najmä liturgickými predmetmi z obdobia neskorej gotiky, baroka a renesancie. Loreta je pre miestnych známa najmä svojou zvonkohrou, ktorá sa po prvý krát rozozvučnila v roku 1695 a tradujú sa o nej aj povery a povesti.