Menu

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Bobrova raľa v Podbieli

Obec Podbiel na Orave sa na prvý pohľad podobá na akékoľvek iné obce. Je to však len prvý pohľad, pretože miestne drevenice sú neprehliadnuteľné. Pôvodné drevené stavby sú súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Bobrova raľa, ktorá bola vytvorená za účelom zachovania kultúrneho dedičstva. Drevenice tak ľahko nezaniknú a ani sa nezbavia svojich charakteristických čŕt zásadným zásahom, či prestavbou. Chránené je aj historické prostredie okolo. Dlhé dvory a dlhé stavby sú tu typické, zaujímavé aj čelom a štítom. Za pozornosť stojí aj strecha pokrytá šindľom.

Bobrova rala, Podbiel rezervácia ľudovej architektúry

Zaujímavý je aj miestny Rímskokatolícky kostol Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie z roku 1780, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.  Upravené okolie a socha Cyrila a Metoda sem pasujú. Priamo v blízkosti kostola sa nachádza niekoľko stavieb dreveníc. Aj zopár domov s peknou architektúrou, hoci modernejšou.

Bobrova rala, Podbiel rezervácia ľudovej architektúry

Niektoré sú obývané, iné prenajímané. Žiaľ na pár stavbách je viditeľný zub času. Akoby zámerne ponechávaná deravá strecha mala zničiť stavbu a docieliť zdevastovaný stav, kedy nebude možné stavbu opraviť, jedine zrovnať so zemou. Smutný je aj stav miestneho múzea venovaného obci. Nie je totiž jasné, či funguje, čo ponúka a či vôbec má význam kontaktovať niekoho na jednom z čísiel uvedených na dverách. Nedokonalosťou je aj hustá premávka poľských kamiónov, ktoré pretínajú obec a jej hlavnú cestu.