Menu

Hradby starého opevnenia Bratislavy môžete nájsť aj nečakane

V minulosti bolo pôvodné centrum Bratislavy obkolesené silnými hradbami, ktoré tvorili obrannú aj územnú funkciu. Čím viac sa znižovali riziká vpádu cudzích výbojných kmeňov, stúpala úroveň civilizácie aj v končinách, ktoré žili výbojmi a zvyšovala sa životná úroveň, klesala potreba fortifikačných stavieb. V Bratislave sa mestské hradby strácali postupne. Veľa ich zaniklo pri rozmachu výstavby až v 20. storočí, čo je prekvapivé, pretože ide o obdobie blízke súčasnosti, kedy by k ničomu takému už nedošlo. Neúcta k pamiatkam a historickým lokalitám typická pre obdobie socializmu udávala krok pre pokrok. Na mnohých miestach teda hradby museli ustúpiť novej výstavbe. Napriek tomu sa zachovali ešte na niekoľkých miestach aj tie časti múrov, ktoré mohli v minulosti niekomu prekážať a predsa na ich zbúranie neboli peniaze, ale možno u niekoho ani srdce.

Hradby v Bratislave

Pri vlastnom prechádzaní a objavovaní Bratislavy môžete naraziť na miesta, kde hradby zostali, zakonzervovali ich a tvoria súčasť napríklad modernej architektúry. Fotografia je z Nedbalovej ulice, kde mnoho hradieb zbúrali ešte na začiatku minulého storočia pre výstavbu novej tržnice, ktorá dnes nesie názov Stará tržnica. Nedbalova ulica pri dome číslo 11 zobrazuje časť hradby, na ktorej je postavená moderná stavba. Vyzerá to zvláštne, no stále lepšie, než aby hradba kvôli takejto novej stavbe zanikla celá. Miesto sa nachádza presne oproti Gymnázia Sv. Uršule.


GPS: 48.144794, 17.110640