Menu

V Starom Smokovci nezabudnite navštíviť minerálny prameň

V Starom Smokovci sa na dobre prístupnom mieste nachádza zaujímavé miesto, ktoré upravili, zastrešili a spravili z neho zaujímavosť lákajúci nielen objektív fotografa. Miestny prameň Smokoveckej kyselky, minerálnej vody vytekajúcej z pod svahu, bol zrejme známy už v praveku. Svedčia o tom známky osídlenia z praveku. Od 13. storočia práve výskyt prameňa podmienil rozvoj tejto lokality a osady. V roku 1793 sa vybudovali prvé kúpele, presnejšie vodoliečebné zariadenie. Prameň je tvorený vodou, ktorá má chemické zloženie a definíciu ako hydrouhličitanová, vápenatohorečnatá, uhličitá, studená hipotonická voda.

Smokovec a minerálny prameň

Miesto je veľmi pekné, udržiavané a čisté. Je len na ľuďoch, aby také zostalo aj naďalej. Vytvorený je tu prietok vytekajúcej minerálnej vody cez terasy a kanáliky. Minerálna voda je voľne prístupná, načerpať si môžete sami do svojej nádoby.