Menu

V kysuckej obci Korňa vyteká ropa priamo zo zeme

Slovensko je mimoriadne bohaté na rôzne rarity, len ich nevieme propagovať. Kysucká obec Korňa má jednu raritu, o ktorej nevie každý a zmienky na Kysuce.info si nie každý všimne dostatočne. Korňu poznajú návštevníci pútneho miesta Turzovka Živčáková, keďže sa na toto miesto dá vyraziť aj smerom od Korne. Obec by však mohla byť známou aj pre geologickú raritu v podobe ropného výveru, alebo uvádzaného tiež ako ropnému prameňu. Zo zeme na zelenej lúke v blízkosti poľnej cesty sa na kopci nachádza hnedý až čierny olejnatý nepravidelný kruh, ktorý je plný mazľavej látky. Je to ropa, dokonca vysoko kvalitná, ktorá bola v minulosti predmetom záujmu ťažiarenských spoločností. Ťažba by nebola rentabilná. Ropa neustále tečie a preteká do miestneho potoka. Deje sa tak od nepamäti.

Korňa a ropný prameň

Prístup na toto miesto je priamo od hlavnej cesty. Upozorňujú na to tabule, pri potoku je parkovací priestor pre pár vozidiel a následne približne 3 minúty je potrebné vyšliapať na druhú stranu cesty hore kopcom. Ide o chránenú prírodnú pamiatku a tak si vyžaduje určitú ochranu. Neodporúča sa pohybovať s otvoreným ohňom v blízkosti výveru. V minulosti sa toto miesto stávalo zdrojom ropy, ktorú využívali na svietenie.

zdroj foto: zaujimavosti.net