Menu

Spišská Kapitula dnes komplexom hodnotných sakrálnych stavieb

Spišská Kapitula sa nachádza v Spišskom Podhradí v blízkosti Sivej Brady, Spišského hradu a v historických knihách sa spomína veľmi často. Historicky významné miesto bolo v minulosti samostatnou obcou, no od roku 1948 je súčasťou Spišského Podhradia, hoci pod svojim názvom ju nájde miestny, aj pocestný. Parkovanie na tomto mieste je možné na okraji, alebo vo vnútri. Zaujímavosťou tejto veľmi malej obce je stavba. Bežné domy tu nenájdete. Obsahuje viacero historických stavieb a to všetko je za vlastnými hradbami, do ktorých vedú vstupné brány.

Spišská Kapitula

Z histórie
Zmienka o nej z roku 1209 je najstaršou písomnou zmienkou, objavila sa v listinách kráľa Ondreja. Od tejto doby bola sídlom spišského prepošta a od roku 1776 aj sídlom spišského biskupstva. Stalo sa tak na základe pričinenia Máriou Teréziou a pápežom Piom VI. Spišské biskupstvo vzniklo po odčlenení z Ostrihomského arcibiskupska v roku 1776. Umožnila to bula Romanus pontifex vydaná pápežom Piom VI. Románska katedrála Svätého Martina nemusí byť verejnosti prístupná, ide však o veľmi známu dvojvežovú sakrálnu stavbu. V tesnej blízkosti katedrály sa nachádza gymnázium, ktoré v 17. storočí nahradilo kapitulskú školu.

Katedrála Sv. Martina
Katedrála Sv. Martina je pôvodne románskou stavbou zo začiatku 13. storočia. Pôdorys predstavoval trojlodie. Od rokov 1462 až 1478 bol kostol prestavaný v gotickom slohu a pristavali svätyňu. V roku 1493 až 1499 bola pristavaná kaplnka Zápoľskových a objavili sa prvky neskorogotického slohu. V 18. storočí sa objavila baroková prestavba. Posledný prestavba sa konala v 19. storočí. Dnes ide o jednu z najznámejších sakrálnych stavieb.