Menu

Mohutný Spišský hrad, cesta k jeho ochrane bola zdĺhavá

Spišský hrad je výnimočnou stavbou, ktorou sa môže Slovensko pýšiť ako jednou z najčastejších atrakcií, o ktorých hovoríme, ak chceme obsiahnuť všetky významné pamiatky. Hrad, ktorý odolal ako jeden z mála hradov v roku 1241 vpádu mongolských nájazdníkov, sa neskôr spevnil a opakovane prestavoval a spevňoval. Hradný travertínový kopec, na ktorom stojí celá kamenná stavba, sa nachádza v katastri blízkej obce Žehra, známej láskavými ľuďmi, ale aj miestnym románskym kostolíkom. Kopec vo výške 632 metrov nad morom je pri predstave bez hradu výnimočným miestom. Priam si žiadal, aby na ňom bol vybudovaný hrad. Prístupný je z dvoch miest. Buď od Spišského Podhradia a pešou chôdzou do kopca okolo spodných hradieb, alebo v smere od Žehry mierne do kopca až hore k bezplatnému parkovisku. Hrad je neprehliadnuteľný pre ľudí cestujúcich po severovýchodnej diaľnici D1. Je krásny, mohutný a pevný. V súčasnosti je v stave zakonzervovanej historickej stavby, je zrúcaninou, no napriek tomu je niekoľko priestorov sprístupnených a obnovených. Napríklad hradná kaplnka, hlavná veža, ktorá tvorí úlohu rozhľadne, alebo menšie miestnosti s ukážkou dobového života a dobovej kuchyne.

Spišský hrad, Spiš

Cesta k ochrane bola komplikovaná
Hrad bol neraz predmetom sporov, záujem oň mali mnohí panovníci, pretože bol pevný a veľmi rozhľalý. Už v roku 1865 sa o hrad zaujímavlá cisárska komisia ako o objekte nutnej kultúrnej ochrany a záchrany. Do tohto aj po tomto období sa hrad rozpadával a miestni ľudia brali materiál z muriva na vlastné stavebné potreby. Prvá reálna činnosť venovaná záchrane objektu sa objavila v roku 1945, kedy sa z hradu stal štátny kultúrny majetok. V roku 1961 bol medzi prvými vyhlásený ako národná kultúrna pamiatka. Spišský hrad je od roku 1993 súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súbor jedinečných pamiatok, ktorý ďalej tvorí napríklad Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Kotol v Žehre.