Menu

Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke a ikonicky známy mlyn z Klubiny

Klubina je malou obcou medzi Zborovom nad Bystricou a Starou Bystricou. Jej názov je záhadný, pretože má byť spätý buď s hlbinou v akej je obec postavená, alebo so slovom „klub“ čo by mohlo byť odkazom na zhromaždenia a keltskú minulosť o ktorej rozprávajú aj miestne fantastické legendy. Spájajú sa často s vrchom nad Zborovom nad Bystricou, ktorého názov tiež poukazuje na „zbor“ a teda miesto zhromaždení. Presný pôvod sa dnes len ťažko dozvieme a tak hypotézy a teórie nemusia nájsť konca. Klubina bola v minulosti známa sklárskou výrobou, aj mlynom. Kým sklárske objekty nezostali zachované, mlyn presunuli do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke, ktoré ako skanzen prezentuje pôvodnú ľudovú architektúru. Mlyn ako architektonická ale aj cenná technická pamiatka patrí medzi najcennejšie a najznámejšie objekty.

Vodná píla aj mlyn v jednom

Mlyn z Klubiny je zaujímavý tým, že slúžil ako píla a zároveň ako mlyn. Šlo o technické zariadenie fungujúce na vodný pohon, neskôr aj so záložným motorom, ktorý je aj dnes súčasťou expozície. Vnútorné priestory poskytnú náhľad na priestory rezania a posúvania dreva, vidieť môžeme posuvné koľajisko na guľatinu a opracované hranoly.

Mlyn z KLubiny v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke

Taktiež priestory určené pre mletie múky a doteraz zachované zariadenia pre mlynárske účely. Vodné koleso v múzeu nemá ten potrebný silný tok, takže by voda nepopohnala koleso do pohybu. Pamiatka je však veľmi pekne zachovaná a udržiavaná. Čiastočne murovaná a čiastočne drevená stavba má dve poschodia, ostatne ako sa na technicky správne riešený mlyn patrí. Otázne je, či prichádzate v čase, keď sú oba priestory sprístupnené, ich časť, alebo je možné mlyn obdivovať len z vonka.

Aktuálne informácie o vstupoch nájdete na stránkach Múzea kysuckej dediny www.kysuckemuzeum.sk. Stránky venované len informáciám www.vychylovka.sk sú cestovateľským projektom a nemusia obsahovať aktuálne oficiálne informácie.   

Foto ©tg